|   Chủ Nhật, 29.11.2015
BHYT tuần 48/2015

Lịch phát sóng các Liveshow Bài Hát Yêu Thích 2015.

Kênh

Phát sóng

Liveshow

 Thời gian

 

Địa điểm

Trực tiếp

Liveshow 1

 

 

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

 

 

Trực tiếp

Liveshow 2

20h05 ngày 26/02/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 01/03/2015

00h30 ngày 02/03/2015

Trực tiếp

Liveshow 3

20h05 ngày 20/03/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 22/03/2015

00h30 ngày 23/03/2015

Trực tiếp

Liveshow 4

20h05 ngày 17/04/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 19/04/2015

00h30 ngày 20/04/2015

Trực tiếp

Liveshow 5

20h05 ngày 22/05/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 24/05/2015

00h30 ngày 25/05/2015

Trực tiếp

Liveshow 6

20h05 ngày 19/06/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 21/06/2015

00h30 ngày 22/06/2015

Trực tiếp

Liveshow 7

20h05 ngày 17/07/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 19/07/2015

00h30 ngày 20/07/2015

Trực tiếp

Liveshow 8

20h05 ngày 21/08/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 2308/2015

00h30 ngày 24/08/2015

Trực tiếp

Liveshow 9

20h05 ngày 18/09/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 20/09/2015

00h30 ngày 21/09/2015

Trực tiếp

Liveshow 10

20h05 ngày 23/10/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

4

Phát lại

12h30 ngày 25/10/2015

00h30 ngày 26/10/2015

Trực tiếp

Liveshow 11

20h05 ngày 13/11/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 15/11/2015

00h30 ngày 16/11/2015

Trực tiếp

Liveshow 12

20h05 ngày 18/12/2015

Đài Truyền hình Việt Nam

Phát lại

12h30 ngày 20/122015

00h30 ngày 21/12/2015

           

Lịch phát sóng BXH Tuần Bài Hát Yêu thích - 2015

Kênh

 Tuần

 Thời gian

Phát sóng lại

Tuần 1

14h15 ngày 03/01/2015

07h25 ngày 06/01/2015

Tuần 2

14h15 ngày 10/01/2015

07h25 ngày 03/01/2015

 

Tuần 3

14h15 ngày 17/01/2015

07h30 ngày 20/01/2015

 

Tuần 4

14h15 ngày 24/01/2015

07h30 ngày 27/01/2015

 

Tuần 5

14h15 ngày 31/01/2015

07h30 ngày 03/02/2015

 

Tuần 6

14h15 ngày 07/02/2015

07h30 ngày 10/02/2015

 

Tuần 7

14h15 ngày 14/02/2015

07h30 ngày 17/02/2015

 

Tuần 8

14h15 ngày 21/02/2015

07h30 ngày 24/02/2015

 

Tuần 9

14h15 ngày 28/02/2015

07h30 ngày 03/03/2015

 

Tuần 10

14h15 ngày 07/03/2015

07h30 ngày 10/03/2015

 

Tuần 11

14h15 ngày 14/03/2015

07h30 ngày 17/03/2015

 

Tuần 12

14h15 ngày 21/03/2015

07h30 ngày 24/03/2015

 

Tuần 13

14h15 ngày 28/03/2015

07h30 ngày 31/03/2015

 

Tuần 14

14h15 ngày 04/04/2015

07h30 ngày 07/04/2015

 

Tuần 15

14h15 ngày 11/04/2015

07h30 ngày 14/04/2015

 

Tuần 16

14h15 ngày 18/04/2015

07h30 ngày 21/04/2015

 

Tuần 17

14h15 ngày 25/04/2015

07h30 ngày 28/04/2015

 

Tuần 18

14h15 ngày 02/05/2015

07h30 ngày 05/05/2015

 

Tuần 19

14h15 ngày09/05/2015

07h30 ngày 12/05/2015

 

Tuần 20

14h15 ngày 16/05/2015

07h30 ngày 19/05/2015

 

Tuần 21

14h15 ngày 23/05/2015

07h30 ngày 26/05/2015

 

Tuần 22

14h15 ngày 30/05/2015

07h30 ngày 02/06/2015

 

Tuần 23

14h15 ngày 06/06/2015

07h30 ngày 09/06/2015

 

Tuần 24

14h15 ngày 13/06/2015

07h30 ngày 16/06/2015

 

Tuần 25

14h15 ngày 20/06/2015

07h30 ngày 23/06/2015

 

Tuần 26

14h15 ngày 27/06/2015

07h30 ngày 30/06/2015

 

Tuần 27

14h15 ngày 04/07/2015

07h30 ngày 07/07/2015

 

Tuần 28

14h15 ngày 11/07/2015

07h30 ngày 14/07/2015

 

Tuần 29

14h15 ngày 18/07/2015

07h30 ngày 21/07/2015

 

Tuần 30

14h15 ngày 25/07/2015

07h30 ngày 28/07/2015

 

Tuần 31

14h15 ngày 01/082015

07h30 ngày 04/08/2015

 

Tuần 32

14h15 ngày 08/08/2015

07h30 ngày 11/08/2015

 

Tuần 33

14h15 ngày 15/08/2015

07h30 ngày 18/08/2015

 

Tuần 34

14h15 ngày 22/08/2015

07h30 ngày 25/08/2015

 

Tuần 35

14h15 ngày 29/08/2015

07h30 ngày 01/09/2015

 

Tuần 36

14h15 ngày 05/09/2015

07h30 ngày 08/09/2015

 

Tuần 37

14h15 ngày 12/09/2015

07h30 ngày 15/09/2015

 

Tuần 38

14h15 ngày 19/09/2015

07h30 ngày 22/09/2015

 

Tuần 39

14h15 ngày 26/09/2015

07h30 ngày 29/09/2015

 

Tuần 40

14h15 ngày 03/10/2015

07h30 ngày 06/10/2015

 

Tuần 41

14h15 ngày 10/10/2015

07h30 ngày 13/10/2015

 

Tuần 42

14h15 ngày 17/10/2015

07h30 ngày 20/10/2015

 

Tuần 43

14h15 ngày 24/10/2015

07h30 ngày 27/10/2015

 

Tuần 44

14h15 ngày 31/10/2015

07h30 ngày03/11/2015

 

Tuần 45

14h15 ngày 07/11/2015

07h30 ngày 10/11/2015

 

Tuần 46

14h15 ngày 14/11/2015

07h30 ngày 17/11/2015

 

Tuần 47

14h15 ngày 21/11/2015

07h30 ngày 24/11/2015

 

Tuần 48

14h15 ngày 28/11/2015

07h30 ngày 01/12/2015

 

Tuần 49

14h15 ngày 05/12/2015

07h30 ngày 08/12/2015

 

Tuần 50

14h15 ngày 12/12/2015

07h30 ngày 15/12/2015

 

Tuần 51

14h15 ngày 19/12/2015

07h30 ngày 22/12/2015

 

Tuần 52

14h15 ngày 27/12/2015

07h30 ngày 31/12/2015

 

Số người Online:
Cửa uPVCCửa gỗ Cửa cuốn, cửa tự động Kính an toànKính hoa vănCửa, vách nhôm