|   Thứ Năm, 18.12.2014
BHYT tuần 50 /2014

Lịch biểu diễn các Liveshows

(Xem lịch phát sóng Liveshow Bài Hát Yêu Thích năm 2013 - tại đây)
 

Lịch phát sóng Liveshow 5/2014

Kênh Phát sóng Liveshow  Thời gian Địa điểm
Trực tiếp Liveshow 5/2014 21h00 ngày 04/05/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 09/05/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội

 

 

 

 

Lịch phát sóng BXH Tuần 16/2014

Kênh  Thời gian Phát sóng lại
14h00 ngày 27/4/2014 07h45 ngày 28/4/2014  

 

 

 

Lịch phát sóng các Liveshow Bài Hát Yêu Thích 2014

Kênh Phát sóng Liveshow  Thời gian Địa điểm
Trực tiếp Liveshow 1 21h00 ngày 05/01/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 10/01/2014
Trực tiếp Liveshow 2 21h00 ngày 09/02/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 14/02/2014
Trực tiếp Liveshow 3 21h00 ngày 02/03/2014 Nhà hát Hòa Bình - tp Hồ Chí Minh
Phát lại 15h10 ngày 07/03/2014
Trực tiếp Liveshow 4 21h00 ngày 06/04/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 11/04/2014
Phát lại Liveshow 5 21h00 ngày 04/05/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 09/05/2014
Trực tiếp Liveshow 6 21h00 ngày 01/06/2014 Nhà hát Hòa Bình - tp Hồ Chí Minh
Phát lại 15h10 ngày 06/06/2014
Trực tiếp Liveshow 7 21h00 ngày 06/07/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 11/07/2014
Trực tiếp Liveshow 8 21h00 ngày 03/08/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 08/08/2014
Trực tiếp Liveshow 9 21h00 ngày 07/09/2014 Nhà hát Hòa Bình - tp Hồ Chí Minh
Phát lại 15h10 ngày 12/09/2014
Trực tiếp Liveshow 10 21h00 ngày 05/10/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 10/10/2014
Trực tiếp Liveshow 11 21h00 ngày 02/11/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 07/11/2014
Trực tiếp Liveshow 12 21h00 ngày 07/12/2014 Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hà Nội
Phát lại 15h10 ngày 12/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch phát sóng BXH Tuần Bài Hát Yêu thích - 2014

Kênh  Tuần  Thời gian Phát sóng lại
Tuần 1 14h00 ngày 19/01/2014 07h30 ngày 20/01/2014 07h30 ngày 22/01/2014
Tuần 2 14h00 ngày 26/01/2014 07h30 ngày 27/01/2014 07h30 ngày 29/01/2014
Tuần 3 14h00 ngày 02/02/2014 07h30 ngày 03/02/2014 07h30 ngày 06/02/2014
Tuần 4 14h00 ngày 09/02/2014 07h30 ngày 10/02/2014 07h30 ngày 12/02/2014
Tuần 5 14h00 ngày 16/02/2014 07h30 ngày 17/02/2014 07h30 ngày 19/02/2014
Tuần 6 14h00 ngày 23/02/2014 07h30 ngày 24/02/2014 07h30 ngày 26/02/2014
Tuần 7 14h00 ngày 02/03/2014 07h30 ngày 03/03/2014 07h30 ngày 05/03/2014
Tuần 8 14h00 ngày 09/03/2014 07h30 ngày 10/03/2014 07h30 ngày 12/03/2014
Tuần 9 14h00 ngày 16/03/2014 07h30 ngày 17/03/2014 07h30 ngày 19/03/2014
Tuần 10 14h00 ngày 23/03/2014 07h30 ngày 24/03/2014 07h30 ngày 26/03/2014
Tuần 11 14h00 ngày 30/03/2014 07h30 ngày 31/03/2014 07h30 ngày 02/04/2014
Tuần 12 14h00 ngày 06/04/2014 07h30 ngày 07/04/2014 07h30 ngày 09/04/2014
Tuần 13 14h00 ngày 13/04/2014 07h30 ngày 15/04/2014 07h30 ngày 17/04/2014
Tuần 14 14h00 ngày 20/04/2014 07h30 ngày 22/04/2014 07h30 ngày 24/04/2014
Tuần 15 14h00 ngày 27/04/2014 07h30 ngày 29/04/2014 07h30 ngày 01/05/2014
Tuần 16 14h00 ngày 04/05/2014 07h30 ngày 06/04/2014 07h30 ngày 08/05/2014
Tuần 17 14h00 ngày 11/05/2014 07h30 ngày 13/05/2014 07h30 ngày 15/05/2014
Tuần 18 14h00 ngày 18/05/2014 07h30 ngày 20/05/2014 07h30 ngày 22/05/2014
Tuần 19 14h00 ngày 25/05/2014 07h30 ngày 27/05/2014 07h30 ngày 29/05/2014
Tuần 20 14h00 ngày 01/06/2014 07h30 ngày 03/06/2014 07h30 ngày 05/06/2014
Tuần 21 14h00 ngày 08/06/2014 07h30 ngày 10/06/2014 07h30 ngày 12/06/2014
Tuần 22 14h00 ngày 15/06/2014 07h30 ngày 17/06/2014 07h30 ngày 19/06/2014
Tuần 23 14h00 ngày 22/06/2014 07h30 ngày 24/06/2014 07h30 ngày 26/06/2014
Tuần 24 14h00 ngày 29/06/2014 07h30 ngày 01/07/2014 07h30 ngày 03/07/2014
Tuần 25 14h00 ngày 06/07/2014 07h30 ngày 08/07/2014 07h30 ngày 10/07/2014
Tuần 26 14h00 ngày 13/07/2014 07h30 ngày 15/07/2014 07h30 ngày 17/07/2014
Tuần 27 14h00 ngày 20/07/2014 07h30 ngày 22/07/2014 07h30 ngày 24/07/2014
Tuần 28 14h00 ngày 27/07/2014 07h30 ngày 29/07/2014 07h30 ngày 31/07/2014
Tuần 29 14h00 ngày 03/08/2014 07h30 ngày 05/08/2014 07h30 ngày 07/08/2014
Tuần 30 14h00 ngày 10/08/2014 07h30 ngày 12/08/2014 07h30 ngày 14/08/2014
Tuần 31 14h00 ngày 17/08/2014 07h30 ngày 19/08/2014 07h30 ngày 21/08/2014
Tuần 32 14h00 ngày 24/08/2014 07h30 ngày 26/08/2014 07h30 ngày 28/08/2014
Tuần 33 14h00 ngày 31/08/2014 07h30 ngày 02/09/2014 07h30 ngày 05/09/2014
Tuần 34 14h00 ngày 07/09/2014 07h30 ngày 09/09/2014 07h30 ngày 11/09/2014
Tuần 35 14h00 ngày 14/09/2014 07h30 ngày 16/09/2014 07h30 ngày 18/09/2014
Tuần 36 14h00 ngày 21/09/2014 07h30 ngày 23/09/2014 07h30 ngày 25/09/2014
Tuần 37 14h00 ngày 28/09/2014 07h30 ngày 30/09/2014 07h30 ngày 02/10/2014
Tuần 38 14h00 ngày 05/10/2014 07h30 ngày 07/10/2014 07h30 ngày 09/10/2014
Tuần 39 14h00 ngày 12/10/2014 07h30 ngày 14/10/2014 07h30 ngày 16/10/2014
Tuần 40 14h00 ngày 19/10/2014 07h30 ngày 21/10/2014 07h30 ngày 23/10/2014
Tuần 41 14h00 ngày 26/10/2014 07h30 ngày 28/10/2014 07h30 ngày 30/10/2014
Tuần 42 14h00 ngày 02/11/2014 07h30 ngày 04/11/2014 07h30 ngày 07/11/2014
Tuần 43 14h00 ngày 09/11/2014 07h30 ngày 11/11/2014 07h30 ngày 1/11/2014
Tuần 44 14h00 ngày 16/11/2014 07h30 ngày 18/11/2014 07h30 ngày 20/11/2014
Tuần 45 14h00 ngày 23/11/2014 07h30 ngày 25/11/2014 07h30 ngày 30/11/2014
Tuần 46 14h00 ngày 30/11/2014 07h30 ngày 02/12/2014 07h30 ngày 04/12/2014
Tuần 47 14h00 ngày 07/12/2014 07h30 ngày 11/12/2014 07h30 ngày 13/12/2014
Tuần 48 14h00 ngày 14/12/2014 07h30 ngày 18/12/2014 07h30 ngày 18/12/2014
Tuần 49 14h00 ngày 21/12/2014 07h30 ngày 23/12/2014 07h30 ngày 25/12/2014
Tuần 50 14h00 ngày 28/12/2014 07h30 ngày 30/12/2014 07h30 ngày 02/01/2014


 

Số người Online:
Cửa uPVCCửa gỗ Cửa cuốn, cửa tự động Kính an toànKính hoa vănCửa, vách nhôm