|   Thứ Năm, 26.11.2015
BHYT tuần 47/2015

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “BÀI HÁT YÊU THÍCH”

 


I. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

- Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam
- Công ty Eurowindow
- Công ty Bài hát yêu thích

II. MỤC ĐÍCH

Chương trình “Bài hát yêu thích” được xây dựng với mục đích tìm ra bài hát nào được ca sĩ thể hiện thành công và đang được khán giả yêu thích nhất tại một thời điểm nhất định, từ đó tạo ra Bảng xếp hạng bài hát được yêu thích hàng Tuần và hàng Tháng. Vai trò của khán giả là thể hiện cảm nhận của mình (thích hay không thích) đối với bài hát được ca sĩ biểu diễn trong chương trình.


III. NỘI DUNG CHÍNH

Mỗi tháng sẽ có một chương trình truyền hình trực tiếp được tổ chức vào 20h05 Thứ Sáu tuần thứ ba của tháng trên kênh VTV1– Đài truyền hình Việt Nam. Trong mỗi chương trình sẽ có 10 bài hát đuợc biểu diễn. Đây là những ca khúc được bình chọn từ danh sách bài hát đề cử trước khi chương trình diễn ra. Sau mỗi chương trình, Hàng Tuần và hàng Tháng, chương trình sẽ công bố : “Bảng xếp hạng bài hát yêu thích Tuần” và “Bảng xếp hạng bài hát yêu thích Tháng”.


IV. LỰA CHỌN BÀI HÁT BIỂU DIỄN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Trước khi diễn ra chương trình sẽ có phần bình chọn để tìm ra các bài hát được biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp. Trên website www.baihatyeuthich.vn sẽ đăng tải bản Audio của tất cả bài hát được đề cử bởi:

- Hội đồng tuyển chọn

- Các tác giả bài hát

- Các ca sĩ thể hiện bài hát

1. Tiêu chí bài hát và ca sỹ tham gia đề cử

* Về bài hát:

- Bài hát có Audio hoặc được thu thanh (được ghi dạng CD, VCD, DVD, online) từ 1/1/2011 tới thời điểm giới thiệu, đề cử bài hát đó.

- Bài hát có chất lượng chuyên môn tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam cũng như phù hợp phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia

- Bài hát phải được phép biểu diễn tại Việt Nam.

- Bài hát phải được ghi rõ tên người sáng tác.

* Về ca sĩ:

- Ca sĩ hiểu, đồng ý tuân thủ thể lệ chương trình và sẵn sàng tham gia biểu diễn khi được khán giả và Hội đồng tuyển chọn lựa chọn. Ca sỹ đã đọc, hiểu thể lệ chương trình và đồng ý  tuân thủ thể lệ, các quy định, sẵn sàng tham gia biểu diễn khi được khán giả và Hội đồng tuyển chọn lựa chọn. Sau  khi bài hát do ca sỹ thể hiện được BTC đầu tư dàn dựng để biểu diễn trong Liveshow, bài hát đó sẽ được BTC sử dụng để khán giả bình chọn trên BXH Bài hát yêu thích.

- Ca sĩ được phép của các cơ quan chức năng biểu diễn tại Việt Nam.

- Ca sĩ được phép biểu diễn bài hát (được sự cho phép của nhạc sĩ hoặc được sự cho phép của người đang giữ bản quyền bài hát).

- Ca sĩ có khả năng hát live, đảm bảo chất lượng tương đuơng bản thu Audio của bài hát.

Người đề cử bài hát và ca sĩ điền thông tin, xác nhận và gửi phiếu đề cử cho BTC theo mẫu sau:

PHIẾU ĐỀ CỬ BÀI HÁT THAM GIA BIỂU DIỄN
TRONG CHƯƠNG TRÌNH “BÀI HÁT YÊU THÍCH”

I. Thông tin về người gửi và bài hát đề cử

Thông tin người gửi đề cử
Là tác giả bài hát Là ca sĩ Là thành viên Hội đồng tuyển chọn
Họ tên:                                       Điện thoại:              Email:
Địa chỉ:
Thông tin về bài hát đề cử
Tên bài hát:                                Nhạc:                     Lời:                     Ca sĩ thể hiện:


Ngày     tháng            năm
Người gửi đề cử ký tên (hoặc có thể xác nhận bằng email)


II. Phần dành cho ca sĩ thể hiện bài hát xác nhận

1. Tôi đã đọc và hiểu thể lệ chương trình (được đăng trên website www.baihatyeuthich.vn). Tôi đồng ý  tuân thủ thể lệ và các quy định, sẵn sàng tham gia biểu diễn khi được khán giả và Hội đồng tuyển chọn lựa chọn. Sau  khi bài hát do tôi thể hiện được BTC đầu tư dàn dựng để biểu diễn trong Liveshow, bài hát đó sẽ được BTC sử dụng để khán giả bình chọn trên BXH Bài hát yêu thích.
2. Tôi được các cơ quan chức năng cho phép biểu diễn tại Việt Nam.
3. Bài hát tôi thể hiện được phép biểu diễn tại Việt Nam.4. Tôi cam kết được nhạc sĩ (hoặc người đang giữ bản
quyền bài hát) cho phép biểu diễn bài hát và tham gia bình chọn trên BXH Bài hát yêu thích.
5. Tôi có khả năng hát live với chất lượng tương đương bản thu Audio của bài hát.
6. Tôi sẽ cung cấp bản Audio của bài hát (được thu thanh trong khoảng thời gian từ 1/1/2011 đến nay) trước ngày…………………………………………………………….

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước Ban tổ chức về tính xác thực của những thông tin trên.
Ngày    tháng             năm
Ca sĩ  ký tên (hoặc có thể xác nhận bằng email)


III. Phần dành cho Hội đồng tuyển chọn (HĐTC) xác nhận

Bài hát đề cử có chất lượng chuyên môn tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam

Ngày  tháng    năm
Đại diện HĐTC ký tên


IV. Phần dành cho Ban tổ chức (BTC) xác nhận

Ban tổ chức xác nhận đưa Audio của bài hát lên website www.baihatyeuthich.vn  vào thời gian:……………………………………………………………………….

Ngày  tháng    năm
Đại diện BTC ký tên

 

Download "Phiếu đề cử bài hát tham gia biểu diễn trong chương trình Bài hát yêu thích" tại đây !

Sau khi nhận được đề cử, Ban tổ chức (BTC) chương trình chịu trách nhiệm kiểm tra những tiêu chí trên. Tiêu chí “ Ca sĩ có khả năng hát live, đảm bảo chất lượng tương đương bản thu Audio của bài hát” có thể được BTC kiểm tra trong quá trình tổng duyệt chương trình. Riêng tiêu chí: “Bài hát có chất lượng chuyên môn tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam Nam cũng như phù hợp phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia” sẽ do Hội đồng tuyển chọn xem xét.

Sau 2 ngày kể từ khi thư ký của HĐTC gửi danh sách bài hát đê cử tới các thành viên HĐTC, nếu không có thành viên nào trong Hội đồng phản đối hoặc số lượng thành viên đồng ý quá bán, Audio bài hát sẽ được đưa lên website chương trình để tham gia bình chọn.

 

2. Thời gian tính bình chọn bài hát đề cử 

- Thời điểm kết thúc bình chọn bài hát đề cử của tháng trước đồng thời cũng là thời điểm bắt đầu tính bình chọn mới cho các bài hát đề cử của tháng kế tiếp.

- Thời gian kết thúc bình chọn của khán giả cho các bài hát đề cử là trước chương trình truyền hình trực tiếp 18 ngày.

- Trước khi kết thúc thời gian bình chọn 1 tuần, BTC sẽ liên hệ với các ca sĩ có bài hát được đề cử. Chỉ các ca sĩ xác nhận có thể tham gia liveshow của chương trình trong tháng đó thì bài hát của các ca sĩ này mới được đưa vào danh sách để Hội đồng tuyển chọn bình chọn.

- Kết quả bình chọn cuối cùng được tổng hợp từ số lượt nghe trên website và phiếu bầu của Hội đồng tuyển chọn. Những bài hát chưa được lựa chọn biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp sẽ tiếp tục tham gia trong đợt bình chọn mới, là bài hát đề cử biểu diễn của tháng kế tiếp. Số lượt nghe bài hát được khởi động lại từ đầu và tính theo thời gian của đợt bình chọn mới.

3. Cách thức lựa chọn bài hát sẽ biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp

* BTC sẽ dựa vào kết quả tổng hợp từ 2 hình thức bình chọn, mỗi hình thức quyết định kết quả như sau:

-  Số lượt nghe bài hát trên website của chương trình: 35%.

-  Bình chọn của Hội đồng tuyển chọn (HĐTC): 65%.

* Cách thức tính lượt nghe trên website của chương trình

Hàng tháng, các ca khúc tham gia đề cử đạt đủ các tiêu chí của chương trình sẽ được đăng tải bản Audio lên website www.baihatyeuthich.vn để tham gia bình chọn.

- Đối tượng tham gia: Mọi đối tượng vào website đều có thể nghe các bài hát đã được biểu diễn trong chương trình mà không cần phải đăng kí thành viên.

- Cách thức bình chọn:

     + Bài hát được nghe từ đầu đến cuối được tính là 1 lượt nghe.

        + Mỗi IP trong 1 ngày  chỉ  được website chương trình ghi nhận tối đa 05 bình chọn (tương đương 05 lượt nghe/xem) cho 1 bài hát, mỗi lần ghi nhận cách nhau ít nhất 15 phút.

     + Trên một máy tính chỉ cho phép mỗi trình duyệt được mở một cửa sổ để nghe bài hát.

     + Không sử dụng những biện pháp kỹ thuật hoặc phần mềm nhằm tăng lượt nghe cho bài hát (website đã được lập trình chặn autoplay, autorefresh, nhúng iframe, autoclick…). Nếu phát hiện những trường hợp vi phạm quy định bình chọn, BTC sẽ có hình thức xử lý hủy một phần hoặc toàn bộ kết quả bình chọn lượt nghe của bài hát.

* Cách thức bình chọn của HĐTC:

Theo danh sách các bài hát được đề cử tham gia biểu diễn trong liveshow, mỗi thành viên HĐTC bình chọn như sau:

- Mỗi người được sử dụng 20 bình chọn.

- Mỗi bài hát được tối đa 5 bình chọn.

Ví dụ: Ví dụ thành viên 1 trong HĐTC dành cho bài hát A tối đa 5 bình chọn, bài hát B 2 bình chọn, bài hát C 3 bình chọn, bài hát D 5 bình chọn, bài hát E 5 bình chọn. Thành viên 2 dành cho bài hát A 1 bình chọn, bài hát B 4 bình chọn, bài hát C 5 bình chọn, bài hát D 5 bình chọn, bài hát E 5 bình chọn (Tổng số bình chọn của mỗi người phải bằng 20).

• Kết quả bình chọn của HĐTC được đăng trên website chương trình

* Cách tính kết quả bình chọn của mỗi bài hát:

Bước 1: Phần trăm bình chọn mà bài hát nhận được từ lượt nghe trên website chương trình được tính bằng: Số lượt nghe bài hát đó nhận được chia cho Tổng số lượt nghe của tất cả các bài hát đề cử, nhân kết quả này với 100.

Bước 2: Phần trăm bình chọn mà bài hát nhận được từ Hội đồng tuyển chọn được tính bằng: Số bình chọn bài hát đó nhận được từ HĐTC chia cho Tổng số bình chọn của HĐTC, nhân kết quả này với 100.

Bước 3: Kết quả bình chọn chung được tính bằng: Số phần trăm bình chọn bài hát nhận được từ lượt nghe trên website nhân với 35% (nhân với 0,35) cộng với số phần trăm bình chọn bài hát từ HĐTC nhân với 65% (nhân với 0,65).

* Kết quả bình chọn chung của các bài hát sẽ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp:

- 9 bài hát có kết quả bình chọn cao nhất sẽ được chọn để biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp. Những bài hát chưa được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia trong đợt bình chọn mới và được coi là bài hát đề cử biểu diễn của tháng kế tiếp.

- Trong một liveshow, mỗi ca sĩ biểu diễn tối đa 1 ca khúc

- Trong 9 bài hát được lựa chọn biểu diễn, nếu ca sĩ có nhiều hơn 1 bài hát được biểu diễn,  bài hát nào của ca sĩ có thứ tự xếp hạng cao nhất sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp. Những bài hát còn lại sẽ được biểu diễn trong chương trình của các tháng tiếp theo.

     + Ca sĩ có lý do bất khả kháng không thể tham gia biểu diễn và được BTC đồng ý cũng sẽ được tham gia trong chương trình của tháng tiếp theo. Bài hát chỉ được bảo lưu không quá 1 liveshow.

     + Để đủ số lượng bài hát được biểu diễn trong một chương trình, BTC sẽ chọn bài hát ở vị trí tiếp theo trong thứ tự các bài hát được tuyển chọn.

* Bên cạnh 09 ca khúc tham gia biểu diễn theo hình thức tổng hợp bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và lượt nghe audio trên website, từ liveshow tháng 03/2015, sẽ có thêm 01 ca khúc do “Ca sỹ của Tháng” biểu diễn. “Ca sĩ của Tháng” được Hội đồng tuyển chọn và BTC lựa chọn là ca sĩ có đóng góp đối với đời sống âm nhạc Việt Nam, có nhiều bài hát được khán giả yêu thích, có những thành tích được giới chuyên môn công nhận...

- Về cách thức chọn “Ca sĩ của Tháng”: Trước mỗi liveshow, các thành viên Hội đồng tuyển chọn và BTC sẽ bình chọn ra “Ca sĩ của Tháng” và 05 bài hát do ca sĩ đó thể hiện.

- Về cách thức bình chọn bài hát sẽ được “Ca sĩ của Tháng” biểu diễn: Trong mỗi liveshow, BTC sẽ công bố “Ca sỹ của Tháng” sẽ biểu diễn trong liveshow tiếp theo và 05 ca khúc do “Ca sĩ của Tháng” thể hiện để Hội đồng khán giả đại diện (HĐKGĐD) bình chọn. Mỗi thành viên HĐKGĐD sẽ được sử dụng 01 bình chọn duy nhất cho 01 trong số 05 ca khúc mà mình yêu thích thông qua hệ thống bình chọn online trên website: www.baihatyeuthich.vn. Thời gian bình chọn bắt đầu từ liveshow tháng này đến 11h59’ ngày thứ 6 tuần diễn ra liveshow kế tiếp. Ca khúc nào nhận được nhiều bình chọn nhất sẽ chính thức được “Ca sỹ của Tháng” thể hiện trong liveshow của tháng tiếp theo và ca khúc này sẽ không tham gia bình chọn trên BXH của chương trình BHYT.


V. HỘI ĐỒNG BÌNH LUẬN (KHÁCH MỜI BÌNH LUẬN) TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Trong mỗi chương trình, khách mời bình luận gồm 3 người được Ban tổ chức lựa chọn từ trước sẽ đưa ra những cảm nhận, đánh giá của mình trong thời gian không quá 1 phút/người. Khách mời bình luận là những người có uy tín tại các ngành nghề khác nhau trong xã hội, có sự yêu thích, hiểu biết về âm nhạc trong nước và có khả năng nói trước công chúng.


VI. BÌNH CHỌN SAU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

Các ca khúc biểu diễn trong chương trình sẽ được bình chọn qua hình thức bình chọn duy nhất là từ Hội đồng khán giả đại diện (HĐKGĐD). Hàng tháng BTC sẽ lựa chọn và công bố danh sách thành viên HĐKGĐD (100 thành viên/tuần). Kết quả bình chọn sẽ được công bố công khai trên website www.baihatyeuthich.vn.

 

Hội đồng khán giả đại diện

Hội đồng khán giả đại diện được thành lập để bình chọn các bài hát yêu thích sau mỗi chương trình truyền hình trực tiếp hàng tháng. Hội đồng khán giả đại diện không phải là hội đồng giám khảo bình chọn các bài hát theo tiêu chí nào đó do chương trình đề ra. Thành viên Hội đồng khán giả đại diện thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi khác nhau, bình chọn các bài hát trên cơ sở sự yêu thích của cá nhân đối với từng bài hát tại từng thời điểm nhất định. Các thành viên Hội đồng khán giả đại diện bình chọn bài hát một cách trung thực theo cảm nhận của mình và không chịu tác động nào từ bên ngoài.

Đối tượng tham gia: BTC lựa chọn danh sách thành viên HĐKGĐD là những người có uy tín tại các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tại cả 3 miền Bắc – Trung – Nam để mời tham gia vào HĐKGĐD. HĐKGĐD này được thay đổi hàng tháng theo tỷ lệ từ 10% đến 30%.

* Cách thức bình chọn:

Trên cơ sở danh sách các bài hát đã được biểu diễn trong liveshow, mỗi thành viên HĐKGĐD bình chọn như sau:

     + Mỗi người được sử dụng tối đa 30 bình chọn.

     + Mỗi bài hát được nhận tối đa 10 bình chọn.

Ví dụ: Thành viên 1 trong Hội đồng khán giả đại diện dành cho bài hát A 5 bình chọn, bài hát B 5 bình chọn, bài hát C 6 bình chọn, bài hát D 2 bình chọn => thành viên này sử dụng 18 bình chọn. Thành viên  2 dành cho bài hát A 10 bình chọn, bài hát B 10 bình chọn, bài hát 10 bình chọn => thành viên này sử dụng 30 bình chọn (Tổng bình chọn mỗi người phải thấp hơn hoặc bằng 30).

     + Thời gian HĐKGĐD gửi kết quả bình chọn BXH BHYT tuần bắt đầu từ 12:00 của thứ Sáu tuần này tới 11:59 của thứ Sáu tuần kế tiếp. Hội đồng khán giả đại diện sẽ gửi phiếu bình chọn của mình cho Ban tổ chức theo một trong các hình thức sau:

                    Gửi tới địa chỉ Email: info@baihatyeuthich.vn

                    Gửi văn bản trực tiếp tới địa chỉ: Ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích

                    Phòng 401, 30BCD Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội

                    Gửi Fax: (84) 4 3747 4797

     + Kết quả bình chọn của Hội đồng khán giả đại diện được coi là hợp lệ khi Ban tổ chức nhận được từ 50% phiếu bình chọn trở lên.

     + Thành viên HĐKGĐD của tuần chỉ được bình chọn 01 lần trong tháng. Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật kết quả bình chọn của Hội đồng khán giả đại diện để từ đó lập nên bảng xếp hạng tuần và bảng xếp hạng tháng.

     + Chi tiết kết quả này sẽ được cập nhật trên website chương trình.

2. Số lượt nghe và xem bài hát trên website chương trình

Hàng tháng, các ca khúc đã được biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp sẽ được đưa lên website www.baihatyeuthich.vn.

-          Mọi khán giả vào website đều có thể nghe/ xem các bài hát đã được biểu diễn trong chương trình mà không cần phải đăng kí thành viên và không bị hạn chế số lần nghe/xem các bài hát.

-          Mỗi lần nghe/xem 01 bài hát sẽ được tính là 01 lần bình chọn nhưng kết quả bình chọn bằng lượt nghe trên website không tính vào kết quả bình chọn BXH Bài hát yêu thích Tuần và Bài hát yêu thích Tháng.


VII. CÔNG THỨC TÍNH KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

-          Kết quả bình chọn của mỗi bài hát tham gia liveshow được tính trên cơ sở bình chọn của các thành viên HĐKGĐD hàng tuần.

-          Cách tính kết quả tổng hợp bình chọn đối với mỗi bài hát được thực hiện như sau: Phần trăm bình chọn mà bài hát nhận được từ HĐKGĐD được tính bằng: Số bình chọn bài hát đó nhận được từ HĐKGĐD chia cho Tổng số bình chọn của HĐKGĐD, nhân kết quả này với 100.

-          Kết quả bình chọn bài hát sẽ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp


VIII. BẢNG XẾP HẠNG BÀI HÁT YÊU THÍCH TUẦN, BẢNG XẾP HẠNG BÀI HÁT YÊU THÍCH THÁNG VÀ BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Bảng xếp hạng bài hát yêu thích Tuần

-          Bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần là bảng danh sách các bài hát yêu thích được bình chọn trong tuần và được xếp hạng từ cao xuống thấp theo số phần trăm bình chọn tổng hợp nhận được từ  Hội đồng khán giả đại diện trong tuần. 

-          Thời gian bình chọn BXH tuần được tính từ 12:00 thứ Sáu tuần này cho tới 11:59 thứ Sáu tuần kế tiếp.

-          Theo đó bảng xếp hạng 10 bài hát yêu thích nhất Tuần (Viết tắt là BHYT Hot 10) là 10 bài hát đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng bài hát yêu thích tuần.

-          Kết quả được công bố dưới các hình thức sau:

o   Trên website của chương trình

o   Trên báo giấy, báo mạng

o   Trên truyền hình: Chương trình “Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích Tuần”

-  Thời lượng phát sóng: 10 phút/chương trình

-  Thời gian phát sóng: 14:15 Thứ Bảy hàng tuần - Phát lại vào 07h25 Sáng thứ 3 tuần kế tiếp

-  Kênh phát sóng: VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam

 

2. Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích Tháng

-          Bảng xếp hạng bài hát yêu thích tháng là bảng danh sách các bài hát yêu thích được bình chọn trong tháng và được xếp hạng từ cao xuống thấp theo số phần trăm bình chọn tổng hợp nhận được từ: Bình chọn trung bình của Hội đồng khán giả đại diện các tuần trong tháng đó.

-          Theo đó bảng xếp hạng 20 bài hát yêu thích nhất Tháng (Viết tắt là BHYT Hot 20) là 20 bài hát đứng ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng bài hát yêu thích tháng.

-          Thời gian bình chọn sẽ kết thúc vào 20:00 của ngày tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp trong tháng kế tiếp.

-          Kết quả Bài hát được yêu thích nhất Tháng sẽ được công bố ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp của tháng kế tiếp và trên các phương tiện truyền thông: website, truyền hình, báo mạng, báo giấy.

-          BTC sẽ trao giải thưởng cho ca sĩ thể hiện và nhạc sĩ sáng tác bài hát xếp thứ nhất trong Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích Tháng.

3. Bài hát của năm

- Là bài hát đạt được vị trí đứng đầu Bảng xếp hạng của nhiều tháng nhất.

     + Nếu như có nhiều bài hát cùng đạt được tiêu chí đứng đầu Bảng xếp hạng tháng bằng nhau thì sẽ chọn bài hát nào đạt được tiêu chí đứng đầu Bảng xếp hạng của nhiều tuần nhất.

     + Nếu có nhiều bài hát cùng đạt được số lần đứng đầu Bảng xếp hạng tuần như nhau thì sẽ chọn bài hát nào có tổng số % bình chọn tổng hợp trong các tháng mà bài hát tham gia cao nhất.

- Ban tổ chức sẽ công bố bài hát của năm vào Liveshow tháng 1 năm kế tiếp và trao giải thưởng cho bài hát này.

IX. GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải thưởng Bài hát của năm trị giá 500 triệu đồng

-          Giải thưởng dành cho ca sĩ thể hiện “Bài hát của năm” trị giá 300 triệu VNĐ

-          Giải thưởng dành cho nhạc sỹ có “Bài hát của năm” trị giá 200 triệu VNĐ 

2. Giải thưởng Bài hát yêu thích nhất Tháng:

Mỗi tháng, sẽ có một giải Bài hát yêu thích tháng được trao cho ca khúc đứng đầu Bảng xếp hạng bài hát yêu thích Tháng. Giải thưởng Bài hát yêu thích tháng có trị giá 50 triệu VNĐ. Trong đó, ca sĩ thể hiện ca khúc sẽ được nhận được giải thưởng trị giá 30 triệu VNĐ và nhạc sĩ sáng tác ca khúc sẽ được nhận 20 triệu VNĐ của nhà tài trợ Eurowindow.

 
X. TÍNH MINH BẠCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng khán giả đại diện và Khách mời bình luận được BTC lựa chọn minh bạch trên cơ sở tiêu chí của chương trình. Danh tính của thành viên các hội đồng (trừ số điện thoại, địa chỉ) và kết quả bình chọn của các thành viên này sẽ được đăng tải trên website  www.baihatyeuthich.vn.

- Hàng tháng, kết quả danh sách bài hát được đề cử và lựa chọn vào biểu diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp, cũng như bảng xếp hạng được tổng hợp từ kết quả bình chọn của Hội đồng khán giả đại diện được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế Deloitte.

XI. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ

- Trong trường hợp lịch phát sóng chương trình có sự thay đổi sớm hoặc muộn hơn so với lịch phát sóng đã ấn định (tuần thứ ba của tháng) thì thời gian bình chọn Tháng vẫn kết thúc vào đầu chương trình truyền hình trực tiếp của Tháng kế tiếp cho dù thời gian bình chọn thực tế là 2,3 tuần hoặc 5,6 tuần.

- Trong các trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc có hiện tượng bình chọn sai quy định ảnh hưởng tới kết quả bài hát, Ban tổ chức sẽ xác định rõ nguyên nhân để đưa ra các phương án giải quyết là có hay không hủy bỏ kết quả bình chọn tại thời điểm đó. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Nhằm không ngừng hoàn thiện chương trình, nếu có bất kỳ sự thay đổi về nội dung cũng như thể lệ chương trình, Ban tổ chức sẽ thông báo công khai và đảm bảo tối đa sự bình đẳng của các bài hát tham gia chương trình.BAN TỔ CHỨC

Chú thích:
- Sửa đổi lần thứ nhất ngày 29/12/2011 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)
- Bổ sung phần Giải thưởng ngày 14/1/2012 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)
- Sửa đổi số lượng bài hát trong Liveshow từ 15 bài xuống còn 12 bài ngày 24/1/2012 (Phần III và mục 3 của IV)
- Sửa đổi và bổ sung ngày 12/2/2012 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)
- Sửa đổi và bổ sung ngày 27/8/2012 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)
-Sửa đổi và bổ sung ngày 30/1/2013 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)

-Sửa đổi và bổ sung ngày 04/1/2015 (Xem thông báo từ Ban tổ chức)

(Đề tìm hiểu kỹ hơn về các Quy định của chương trình có thể vào mục Câu hỏi thường gặp)

 

Số người Online:
Cửa uPVCCửa gỗ Cửa cuốn, cửa tự động Kính an toànKính hoa vănCửa, vách nhôm