|   Chủ Nhật, 19.04.2015
BHYT tuần 16/2015

Bảng xếp hạng BHYT tuần 15- BHYT Hot 10 tuần 15/2015 (Từ 010/04÷ 17/04/2015)

Chọn Bảng xếp hạng tuần  
 • Giữ em đi 438

  Giữ em đi

  Ca sĩ: Thùy Chi

  1

  Tổng: fax 7.89

   fax159/7111  fax138/1749

 • Anh ở đâu 453

  Anh ở đâu

  Ca sĩ: Khởi My

  2

  Tổng: fax 6.46

   fax5329/7111  fax113/1749

 • Anh và anh 443

  Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  3

  Tổng: fax 5.15

   fax284/7111  fax90/1749

 • Mẹ tôi 439

  Mẹ tôi

  Ca sĩ: Tùng Dương

  4

  Tổng: fax 3.95

   fax144/7111  fax69/1749

 • Yêu xa 386

  Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  5

  Tổng: fax 3.43

   fax31/7111  fax60/1749

 • Mắt đen 449

  Mắt đen

  Ca sĩ: Bức tường

  6

  Tổng: fax 3.32

   fax15/7111  fax58/1749

 • Duyên 457

  Duyên

  Ca sĩ: Tạ Quang Thắng

  7

  Tổng: fax 2.92

   fax21/7111  fax51/1749

 • Ru ta 409

  Ru ta

  Ca sĩ: Thùy Chi

  8

  Tổng: fax 2.86

   fax1/7111  fax50/1749

 • Đã từng 445

  Đã từng

  Ca sĩ: Bùi Anh Tuấn Ft Dương...

  9

  Tổng: fax 2.74

   fax146/7111  fax48/1749

 • Quê em mùa nước lũ 322

  Quê em mùa nước lũ

  Ca sĩ: Phương Mỹ Chi

  10

  Tổng: fax 2.74

   fax392/7111  fax48/1749

Videoclip trong các Liveshow

Sắp xếp theo:
 • Giữ em đi

  Ca sĩ: Thùy Chi

  Tổng: fax0.46%

   fax18/3924

 • Anh ở đâu

  Ca sĩ: Khởi My

  Tổng: fax28.03%

   fax1100/3924

 • Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax1.53%

   fax60/3924

 • Mẹ tôi

  Ca sĩ: Tùng Dương

  Tổng: fax0.59%

   fax23/3924

 • Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax0.15%

   fax6/3924

 • Mắt đen

  Ca sĩ: Bức tường

  Tổng: fax0.25%

   fax10/3924

 • Duyên

  Ca sĩ: Tạ Quang Thắng

  Tổng: fax0.03%

   fax1/3924

 • Ru ta

  Ca sĩ: Thùy Chi

  Tổng: fax0.00%

   fax0/3924

 • Đã từng

  Ca sĩ: Bùi Anh Tuấn Ft Dương Hoàng…

  Tổng: fax0.31%

   fax12/3924

 • Quê em mùa nước lũ

  Ca sĩ: Phương Mỹ Chi

  Tổng: fax1.83%

   fax72/3924

Videoclip trong các Liveshow

Sắp xếp theo:
 • Giữ em đi

  Ca sĩ: Thùy Chi

  Tổng: fax0.46%

   fax18/3924

 • Anh ở đâu

  Ca sĩ: Khởi My

  Tổng: fax28.03%

   fax1100/3924

 • Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax1.53%

   fax60/3924

 • Mẹ tôi

  Ca sĩ: Tùng Dương

  Tổng: fax0.59%

   fax23/3924

 • Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax0.15%

   fax6/3924

 • Mắt đen

  Ca sĩ: Bức tường

  Tổng: fax0.25%

   fax10/3924

 • Duyên

  Ca sĩ: Tạ Quang Thắng

  Tổng: fax0.03%

   fax1/3924

 • Ru ta

  Ca sĩ: Thùy Chi

  Tổng: fax0.00%

   fax0/3924

 • Đã từng

  Ca sĩ: Bùi Anh Tuấn Ft Dương Hoàng…

  Tổng: fax0.31%

   fax12/3924

 • Quê em mùa nước lũ

  Ca sĩ: Phương Mỹ Chi

  Tổng: fax1.83%

   fax72/3924

Số người Online:
Cửa uPVCCửa gỗ Cửa cuốn, cửa tự động Kính an toànKính hoa vănCửa, vách nhôm