|   Thứ Tư, 01.07.2015
BHYT tuần 26/2015

Bảng xếp hạng BHYT tuần 25- BHYT Hot 10 tuần 25/2015 (Từ 19/06÷ 26/06/2015)

Chọn Bảng xếp hạng tuần  
 • Phai 484

  Phai

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  1

  Tổng: fax 11.02

   fax220/3296  fax195/1770

 • Say you do 478

  Say you do

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  2

  Tổng: fax 7.91

   fax121/3296  fax140/1770

 • Vì ai vì anh 487

  Vì ai vì anh

  Ca sĩ: Đông Nhi

  3

  Tổng: fax 7.68

   fax1158/3296  fax136/1770

 • Cây vĩ cầm 480

  Cây vĩ cầm

  Ca sĩ: Khánh Linh

  4

  Tổng: fax 6.95

   fax64/3296  fax123/1770

 • My everything 466

  My everything

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  5

  Tổng: fax 5.82

   fax42/3296  fax103/1770

 • Anh và anh 443

  Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  6

  Tổng: fax 5.54

   fax87/3296  fax98/1770

 • Ngày mai 476

  Ngày mai

  Ca sĩ: Tóc Tiên

  7

  Tổng: fax 4.92

   fax544/3296  fax87/1770

 • Giây phút cuối 482

  Giây phút cuối

  Ca sĩ: Giang Hồng Ngọc

  8

  Tổng: fax 4.29

   fax101/3296  fax76/1770

 • Yêu xa 386

  Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  9

  Tổng: fax 3.62

   fax31/3296  fax64/1770

 • Quê hương 477

  Quê hương

  Ca sĩ: Kyo York

  10

  Tổng: fax 2.88

   fax59/3296  fax51/1770

Videoclip trong các Liveshow

Sắp xếp theo:
 • Phai

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax13.19%

   fax215/1630

 • Say you do

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  Tổng: fax0.92%

   fax15/1630

 • Vì ai vì anh

  Ca sĩ: Đông Nhi

  Tổng: fax31.23%

   fax509/1630

 • Cây vĩ cầm

  Ca sĩ: Khánh Linh

  Tổng: fax1.90%

   fax31/1630

 • My everything

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  Tổng: fax1.53%

   fax25/1630

 • Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax2.39%

   fax39/1630

 • Ngày mai

  Ca sĩ: Tóc Tiên

  Tổng: fax8.16%

   fax133/1630

 • Giây phút cuối

  Ca sĩ: Giang Hồng Ngọc

  Tổng: fax11.17%

   fax182/1630

 • Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax0.86%

   fax14/1630

 • Quê hương

  Ca sĩ: Kyo York

  Tổng: fax1.90%

   fax31/1630

Videoclip trong các Liveshow

Sắp xếp theo:
 • Phai

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax13.19%

   fax215/1630

 • Say you do

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  Tổng: fax0.92%

   fax15/1630

 • Vì ai vì anh

  Ca sĩ: Đông Nhi

  Tổng: fax31.23%

   fax509/1630

 • Cây vĩ cầm

  Ca sĩ: Khánh Linh

  Tổng: fax1.90%

   fax31/1630

 • My everything

  Ca sĩ: Tiên Tiên

  Tổng: fax1.53%

   fax25/1630

 • Anh và anh

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax2.39%

   fax39/1630

 • Ngày mai

  Ca sĩ: Tóc Tiên

  Tổng: fax8.16%

   fax133/1630

 • Giây phút cuối

  Ca sĩ: Giang Hồng Ngọc

  Tổng: fax11.17%

   fax182/1630

 • Yêu xa

  Ca sĩ: Vũ Cát Tường

  Tổng: fax0.86%

   fax14/1630

 • Quê hương

  Ca sĩ: Kyo York

  Tổng: fax1.90%

   fax31/1630

Số người Online:
Cửa uPVCCửa gỗ Cửa cuốn, cửa tự động Kính an toànKính hoa vănCửa, vách nhôm